SKYACTIV-X

SKYACTIV-X

De NIEUWE verbrandingsmotor van Mazda: Het beste van 2 werelden. Lancering vanaf Juni 2019!

DE BASISPRINCIPES VAN SKYACTIV-X

ARM MENGSEL

Benzine is een brandstof met schonere emissies die minder nabehandeling vereisen dan diesel. Bovendien zorgt het arm mengsel voor minder verbruik en dus minder uitstoot.

COMPRESSIE/ZELFONTBRANDING

Het voordeel van compressie-ontsteking is dat alle brandstof in één keer wordt verbrand. De timing van de verbranding is hierbij cruciaal.

SPARK CONTROLLED COMPRESSION IGNITION (SPCCI)

Het mengsel wordt onder hoge compressie samengedrukt tot net voor het zelfontbrandingspunt. Een bougie creëert een kleine vuurbal die de temperatuur (en druk) doet toenemen, waardoor spontaan de zelfontbranding start.

Skyactiv x


Delen